BAAC: voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek.

 

Waarom BAAC?
Wilt u graven, bouwen of verbouwen op een plek die mogelijk historische waarde heeft? Dan kan de overheid eisen stellen. Zo moet iedereen die ‘bodemverstorende activiteiten’ ontplooit, in kaart brengen of er archeologische resten zijn. Wilt u een beschermd monument restaureren? Dan moet u eerst een positief advies hebben van de Monumentencommissie. BAAC voert voor u de onderzoeken uit en schrijft de rapporten die u nodig hebt.

 

Hoogwaardig onderzoek en overtuigende rapporten
Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee overtuigt u overheden en commissies, of onderbouwt u uw beleid.

BAAC
BAACJuly 17, 2014 2:24 pm
Teamleider Historische Archeologie gezocht!
2 1   View on Facebook
BAAC
BAAC added 6 photos.June 16, 2014 9:22 am
In 2013 werden de laatste gebouwen van de Noordwijkse gasfabriek uit 1903 gesloopt.
Het terrein was vervuild met cyanide en teer, en moest gesaneerd worden om woningbouw mogelijk te maken. Op 12 juni jongstleden vond de feestelijke oplevering van het gesaneerde terrein plaats.
Voorafgaande de sloop van de gebouwen heeft BAAC een kort bouwhistorisch onderzoek verricht. Bij dit onderzoek kwam zoveel leuk en interessant archiefmateriaal aan het licht dat energiebedrijf Alliander, die het terrein en de gebouwen in beheer had, besloot een boekje over de fabriek te laten opstellen. De fabriek zou verdwijnen, maar de historie zou via het boek bewaard blijven. Bij de oplevering van het terrein werd het boek gepresenteerd, en uitgedeeld aan de omwonenden. Dit als aardige geste om de overlast van de sanering wat te verzachten.
Het boekje werd geschreven door bouwhistoricus Michel van Dam, en is te koop via noordwijkboeken.nl
2 1   View on Facebook