BAAC: voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek. Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek.

 

Waarom BAAC?
Wilt u graven, bouwen of verbouwen op een plek die mogelijk historische waarde heeft? Dan kan de overheid eisen stellen. Zo moet iedereen die ‘bodemverstorende activiteiten’ ontplooit, in kaart brengen of er archeologische resten zijn. Wilt u een beschermd monument restaureren? Dan moet u eerst een positief advies hebben van de Monumentencommissie. BAAC voert voor u het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uit en schrijft de rapporten die u nodig hebt.

 

Hoogwaardig onderzoek en overtuigende rapporten
Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee overtuigt u overheden en commissies, of onderbouwt u uw beleid.

BAAC
BAACfebruari 18th, 2018 at 11:07am
De Swifterbantbaby heeft ook in de VS het nieuws gehaald!
33    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACfebruari 18th, 2018 at 11:07am
Onroerend Erfgoed houdt tegenwoordig een portfolio bij van aansprekende projecten in Vlaanderen. Onder het archeologisch erfgoed zijn 2 BAAC-projecten te vinden: Beveren en Dilbeek.
8    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACfebruari 18th, 2018 at 11:07am
Vandaag volop in het nieuws. De spectaculaire vondst van een Swiferterbantbaby in Nieuwegein.
49 2    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACfebruari 18th, 2018 at 11:07am
Tijdscapsule van vlak na WOII aangetroffen tijdens ons onderzoek in Sint-Michielsgestel
16    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft een link gedeeld.februari 18th, 2018 at 11:07am
30    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft het bericht van Gemeente Noordwijk gedeeld.februari 18th, 2018 at 11:07am
5 1    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACfebruari 18th, 2018 at 11:07am
We geven het toe; dit waren wij (samen met Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie)
40 1    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft een nieuwe foto toegevoegd.februari 18th, 2018 at 11:07am
22    Bekijk op Facebook