BAAC: voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek. Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek.

 

Waarom BAAC?
Wilt u graven, bouwen of verbouwen op een plek die mogelijk historische waarde heeft? Dan kan de overheid eisen stellen. Zo moet iedereen die ‘bodemverstorende activiteiten’ ontplooit, in kaart brengen of er archeologische resten zijn. Wilt u een beschermd monument restaureren? Dan moet u eerst een positief advies hebben van de Monumentencommissie. BAAC voert voor u het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uit en schrijft de rapporten die u nodig hebt.

 

Hoogwaardig onderzoek en overtuigende rapporten
Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee overtuigt u overheden en commissies, of onderbouwt u uw beleid.

BAAC
BAAC heeft een link gedeeld.december 12th, 2017 at 3:35am
17    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft een link gedeeld.december 12th, 2017 at 3:35am
25 1    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft het bericht van BAAC Vlaanderen gedeeld.december 12th, 2017 at 3:35am
Onze Vlaamse collega's zijn bezig met de berging van een Duits jachtvliegtuig (Messerschmitt).
10    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft 4 nieuwe foto's toegevoegd.december 12th, 2017 at 3:35am
De open dag op de opgraving in Voorst was een groot succes! Honderden bezoekers hebben, in de keet en in het veld, uitleg gekregen van onze archeologen.
2    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACdecember 12th, 2017 at 3:35am
Kort artikel over onze opgraving in het centrum van Utrecht (met een foto van de situatie begin 20e eeuw).
10    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACdecember 12th, 2017 at 3:35am
Op de Reuvensdagen 2017? Kom vanmiddag naar de sessie 'In gesprek met...' en vraag BAAC-collega Simone Bloo alles wat je wilt weten over het werk van een aardewerkspecialist. Morgenmiddag geeft Kirsten Leijnse een lezing over de (Swifterband) opgravingen in Nieuwegein in de sessie 'De Toppers'.
   Bekijk op Facebook
BAAC
BAACdecember 12th, 2017 at 3:35am
Volgende week woensdag tussen 14:00 en 17:00 hebben we open dag op onze opgraving in Voorst.
2    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft een link gedeeld.december 12th, 2017 at 3:35am
3    Bekijk op Facebook