BAAC: voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek. Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek.

 

Waarom BAAC?
Wilt u graven, bouwen of verbouwen op een plek die mogelijk historische waarde heeft? Dan kan de overheid eisen stellen. Zo moet iedereen die ‘bodemverstorende activiteiten’ ontplooit, in kaart brengen of er archeologische resten zijn. Wilt u een beschermd monument restaureren? Dan moet u eerst een positief advies hebben van de Monumentencommissie. BAAC voert voor u het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uit en schrijft de rapporten die u nodig hebt.

 

Hoogwaardig onderzoek en overtuigende rapporten
Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee overtuigt u overheden en commissies, of onderbouwt u uw beleid.

BAAC
BAACseptember 22nd, 2017 at 7:38pm
Gisteren heeft BAAC'er Simone Bloo een presentatie gegeven op het SIKB congres in Ede. Laat je leiden door de Leidraad anorganisch materiaal samen met natuursteen- en vuursteenspecialist Rob Houkes. De complete Leidraad is te lezen op de SIKB-website (https://www.sikb.nl). Met dank aan Rubicon Erfgoed voor de foto.
9    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACseptember 22nd, 2017 at 7:38pm
We mogen al bijna aan de slag op deze unieke vindplaats!
27 1    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft een link gedeeld.september 22nd, 2017 at 7:38pm
10    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft het bericht van BAAC Vlaanderen gedeeld.september 22nd, 2017 at 7:38pm
3    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACseptember 22nd, 2017 at 7:38pm
Artikel over de skeletten uit de Swifterbandcultuur die wij samen met RAAP hebben opgegraven in Nieuwegein.
16    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACseptember 22nd, 2017 at 7:38pm
Op 21 september vindt het SIKB-Jaarcongres plaats in Ede waar Simone Bloo een presentatie zal geven over de KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal.
3    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACseptember 22nd, 2017 at 7:38pm
In weekblad Het Klaverblad een wat langer artikel over de linie in Vught.
8    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACseptember 22nd, 2017 at 7:38pm
Die is al vast binnen!
25 2    Bekijk op Facebook