BAAC: voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek. Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek.

 

Waarom BAAC?
Wilt u graven, bouwen of verbouwen op een plek die mogelijk historische waarde heeft? Dan kan de overheid eisen stellen. Zo moet iedereen die ‘bodemverstorende activiteiten’ ontplooit, in kaart brengen of er archeologische resten zijn. Wilt u een beschermd monument restaureren? Dan moet u eerst een positief advies hebben van de Monumentencommissie. BAAC voert voor u het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uit en schrijft de rapporten die u nodig hebt.

 

Hoogwaardig onderzoek en overtuigende rapporten
Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee overtuigt u overheden en commissies, of onderbouwt u uw beleid.

BAAC
BAACnovember 22nd, 2017 at 11:16pm
Kort artikel over onze opgraving in het centrum van Utrecht (met een foto van de situatie begin 20e eeuw).
10    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACnovember 22nd, 2017 at 11:16pm
Op de Reuvensdagen 2017? Kom vanmiddag naar de sessie 'In gesprek met...' en vraag BAAC-collega Simone Bloo alles wat je wilt weten over het werk van een aardewerkspecialist. Morgenmiddag geeft Kirsten Leijnse een lezing over de (Swifterband) opgravingen in Nieuwegein in de sessie 'De Toppers'.
   Bekijk op Facebook
BAAC
BAACnovember 22nd, 2017 at 11:16pm
Volgende week woensdag tussen 14:00 en 17:00 hebben we open dag op onze opgraving in Voorst.
2    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft een link gedeeld.november 22nd, 2017 at 11:16pm
3    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACnovember 22nd, 2017 at 11:16pm
Grafheuvels uit de Bronstijd in Medel:
32    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft 5 nieuwe foto's toegevoegd.november 22nd, 2017 at 11:16pm
Ook in Austerlitz was het gezellig tijdens de Archeologiedagen!
1 1    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft 8 nieuwe foto's toegevoegd.november 22nd, 2017 at 11:16pm
1 4    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft een foto van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum gedeeld.november 22nd, 2017 at 11:16pm
De archeologiedagen begonnen vrijdagavond goed voor ons in Ooijen-Wanssum.
5    Bekijk op Facebook