BAAC: voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek. Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek.

 

Waarom BAAC?
Wilt u graven, bouwen of verbouwen op een plek die mogelijk historische waarde heeft? Dan kan de overheid eisen stellen. Zo moet iedereen die ‘bodemverstorende activiteiten’ ontplooit, in kaart brengen of er archeologische resten zijn. Wilt u een beschermd monument restaureren? Dan moet u eerst een positief advies hebben van de Monumentencommissie. BAAC voert voor u het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uit en schrijft de rapporten die u nodig hebt.

 

Hoogwaardig onderzoek en overtuigende rapporten
Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee overtuigt u overheden en commissies, of onderbouwt u uw beleid.

BAAC
BAAC heeft een link gedeeld.januari 20th, 2018 at 6:36am
17    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft het bericht van Gemeente Noordwijk gedeeld.januari 20th, 2018 at 6:36am
4 1    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACjanuari 20th, 2018 at 6:36am
We geven het toe; dit waren wij (samen met Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie)
39 1    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft een nieuwe foto toegevoegd.januari 20th, 2018 at 6:36am
22    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACjanuari 20th, 2018 at 6:36am
Onlangs is het boek ‘Zij waren van groote en zware steenen’ verschenen.
Mede mogelijk gemaakt door BAAC en met artikelen van René van der Mark (voorburcht Ravenstein) en Rob Gruben (voorburcht Bokhoven).
9    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACjanuari 20th, 2018 at 6:36am
Bij onderzoek naar bijvoorbeeld (vrijstaande) panden, landgoederen, etc. is steeds vaker aandacht voor de tuin waarin het pand gesitueerd is. Onze tuinhistoricus voert dergelijke onderzoeken in samenwerking met de archeoloog, fysisch geograaf en/of bouwhistoricus uit om tot een totaalplaatje van het complex te komen. Hieronder een voorbeeld van een park dat wij onderzocht hebben:
11    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft een link gedeeld.januari 20th, 2018 at 6:36am
17    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft een link gedeeld.januari 20th, 2018 at 6:36am
25 1    Bekijk op Facebook