BAAC: voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek.

 

Waarom BAAC?
Wilt u graven, bouwen of verbouwen op een plek die mogelijk historische waarde heeft? Dan kan de overheid eisen stellen. Zo moet iedereen die ‘bodemverstorende activiteiten’ ontplooit, in kaart brengen of er archeologische resten zijn. Wilt u een beschermd monument restaureren? Dan moet u eerst een positief advies hebben van de Monumentencommissie. BAAC voert voor u het archeologisch en bouwhistorisch  onderzoek uit en schrijft de rapporten die u nodig hebt.

 

Hoogwaardig onderzoek en overtuigende rapporten
Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig archeologisch en bouwhistorisch onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee overtuigt u overheden en commissies, of onderbouwt u uw beleid.

BAAC
BAACjuni 27th, 2016 at 8:42am
De Dag van de Bouw was ook dit jaar weer een succes met ruim 1.200 bezoekers!
2    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACjuni 27th, 2016 at 8:42am
Archeologisch onderzoek nu in uitvoering!
5    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft 3 nieuwe foto's toegevoegd.juni 27th, 2016 at 8:42am
Ruim 1000 mensen hebben onze stand bezocht op de Dag van Bouw op de Lammermarkt in Leiden. De BAAC-kleurplaat was een doorslaand succes.

Meer over de Dag van de Bouw op: http://dagvandebouw.nl/waar/zuid-holland/parkeergarage-lammermarkt/
2 1    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACjuni 27th, 2016 at 8:42am
Volgende week zaterdag zijn we wederom aanwezig op de Dag van de bouw op de Lammermarkt in Leiden. Hier kan je o.a. de resultaten van het archeologisch onderzoek bekijken.
11    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft een link gedeeld.juni 27th, 2016 at 8:42am
11    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft een link gedeeld.juni 27th, 2016 at 8:42am
7    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft een foto van BAAC Vlaanderen gedeeld.juni 27th, 2016 at 8:42am
32 2    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACjuni 27th, 2016 at 8:42am
Kort artikel over ons onderzoek in Oosterhout.
21    Bekijk op Facebook