BAAC: voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek. Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek.

 

Waarom BAAC?
Wilt u graven, bouwen of verbouwen op een plek die mogelijk historische waarde heeft? Dan kan de overheid eisen stellen. Zo moet iedereen die ‘bodemverstorende activiteiten’ ontplooit, in kaart brengen of er archeologische resten zijn. Wilt u een beschermd monument restaureren? Dan moet u eerst een positief advies hebben van de Monumentencommissie. BAAC voert voor u het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uit en schrijft de rapporten die u nodig hebt.

 

Hoogwaardig onderzoek en overtuigende rapporten
Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee overtuigt u overheden en commissies, of onderbouwt u uw beleid.

BAAC
BAACapril 26th, 2017 at 8:21pm
Prehistorische potten uit Nieuwegein
6 2    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACapril 26th, 2017 at 8:21pm
Zondag 7 mei organiseert het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap een studiedag over Westelijk Noord-Brabant. BAAC heeft in opdracht van de RCE een synthese (Oogst van Malta) voor dit gebied opgesteld en 3 BAAC-medewerkers geven op deze studiedag een lezing.
7    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACapril 26th, 2017 at 8:21pm
Jesaias de la Court (1808-1858) schreef in 1841 zijn naam en dat jaartal op een kamermuur van Aalmarkt 11 in Leiden. Hij deed dit voordat hij de kamer van een wandbespanning voorzag. De la Court werkte vanaf circa 1835 tot zijn dood in Leiden als huisverver en behanger. Dit blijkt uit akten in het archief van Leiden.
19 3    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACapril 26th, 2017 at 8:21pm
Naast de grote opgraving op het Kerkplein zijn we ook nog bezig in de wijk Sonsbeek in Arnhem
10 1    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft 6 nieuwe foto's toegevoegd.april 26th, 2017 at 8:21pm
De open dag in Tiel van afgelopen zaterdag was een groot succes! Ruim 3000 mensen hebben een bezoek gebracht aan onze opgraving. Met dank aan alle vrijwilligers.
1 1    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACapril 26th, 2017 at 8:21pm
3 3    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft een link gedeeld.april 26th, 2017 at 8:21pm
28    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft een evenement van Archeologische Opgravingen Tiel Medel gedeeld.april 26th, 2017 at 8:21pm
Zaterdag 8 april Open Dag op de opgraving in Medel
   Bekijk op Facebook