BAAC: voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek

BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek. Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek.

 

Waarom BAAC?
Wilt u graven, bouwen of verbouwen op een plek die mogelijk historische waarde heeft? Dan kan de overheid eisen stellen. Zo moet iedereen die ‘bodemverstorende activiteiten’ ontplooit, in kaart brengen of er archeologische resten zijn. Wilt u een beschermd monument restaureren? Dan moet u eerst een positief advies hebben van de Monumentencommissie. BAAC voert voor u het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uit en schrijft de rapporten die u nodig hebt.

 

Hoogwaardig onderzoek en overtuigende rapporten
Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee overtuigt u overheden en commissies, of onderbouwt u uw beleid.

BAAC
BAAC heeft een link gedeeld.februari 27th, 2017 at 11:37pm
4    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft 4 nieuwe foto's toegevoegd.februari 27th, 2017 at 11:37pm
Sinds november 2016 voert BAAC onderzoek uit aan de Helstraat in het centrum van Arnhem. Bij dit onderzoek zijn sporen vanaf de 14e eeuw gevonden. In de middeleeuwen lag de locatie aan de rand van de middeleeuwse stad in een laag drassig gebied aan de St. Jansbeek. Naast de beek zijn er een 14 eeuwse watermolen, delen van het uit 1488 daterende Minrebroerderklooster en resten van bebouwing uit de 14e eeuw. Heel bijzonder is de vondst van een groot middeleeuws huis. Dit huis is tot nu toe niet bekend uit de historische bronnen maar is vergelijkbaar met adellijke huizen als het Presikhaafhuis.
3 3    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACfebruari 27th, 2017 at 11:37pm
Leuk item van Omroep Gelderland over onze opgraving van een grafveld in Dieren
31 1    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACfebruari 27th, 2017 at 11:37pm
Nogmaals Nieuwegein. Nu met filmpje!
49 3    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACfebruari 27th, 2017 at 11:37pm
Een 3e skelet in Nieuwegein! Voor alle duidelijkheid; die schone, witte botten zijn replica's gebruikt voor een toelichting..
48    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft een link gedeeld.februari 27th, 2017 at 11:37pm
3 1    Bekijk op Facebook
BAAC
BAAC heeft een link gedeeld.februari 27th, 2017 at 11:37pm
12    Bekijk op Facebook
BAAC
BAACfebruari 27th, 2017 at 11:37pm
Swifterbandcultuur aangetroffen bij onze opgraving in Nieuwegein
44 1    Bekijk op Facebook